Yabancı Ülkeden Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de Çalışma Hakkı ve Çalışma İzni

Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleri, coğrafi konumu ve ekonomik fırsatları ile birçok yabancı için cazip bir destinasyon olmuştur. Bu nedenle, Türkiye'de çalışma hakkı ve çalışma izni konuları önemli bir yer tutar.

Türkiye'de Çalışma Hakkı

Türkiye'de çalışma hakkı, Anayasa ve kanunlar ile güvence altına alınmıştır. Bu hak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi yabancılara da tanınmıştır.

Anayasa ve Kanunlarla Güvence Altına Alınma

Türkiye'deki çalışma hakkı, Anayasa'nın 48. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Bu kanunlar, herkesin serbestçe ve eşit şartlarda çalışma hakkına sahip olduğunu belirtir.

Yabancıların Çalışma Hakkı

Yabancılar da Türkiye'de çalışma hakkına sahiptir. Ancak, yabancıların Türkiye'de çalışabilmeleri için çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almaları gerekmektedir.

Çalışma İzni ve Başvuru Süreci

Çalışma izni, Türkiye'de yaşayan yabancıların çalışmaya başlamadan önce alması gereken bir belgedir. Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir.

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, yabancıların Türkiye'de çalışabilmeleri için almak zorunda oldukları resmi bir belgedir. Bu belge, yabancının Türkiye'deki bir işverenle çalışma hakkını onaylar.

Çalışma İzni Başvuru Süreci

Çalışma izni başvurusu, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. Hem yurt içi hem de yurt dışı başvurular, bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Başvurular

Yurt içi başvurular, Türkiye'de bulunan bir işyeri veya işletme üzerinden yapılırken, yurt dışı başvurular, yabancının bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine başvuru yapması gerekmektedir.

Yurt Dışı Başvuru Süreci

Yurt dışı başvuru sürecinde, yabancı ve işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanır. Yabancı, bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine başvurur ve aldığı 16 haneli referans numarasını Türkiye'deki işverenine iletir.

İş Sözleşmesi ve Referans Numarası

İş sözleşmesi, yabancının işverenle anlaşmasını ve çalışma koşullarını belirler. Referans numarası ise, başvuru sürecini takip etmek için kullanılır.

İşverenin Rolü ve e-Devlet Üzerinden Başvuru

İşveren veya yetkilendirdiği “e-Bildirge” kullanıcısı, “e-Devlet” üzerinden Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi’nde “e-imzası” ile işyeri kaydı oluşturur. İşveren, “Başvuru Yap” menüsüne girerek “Yurt Dışı Başvuru” sekmesinden referans numarasını, istenen bilgi ve belgeleri doldurur, sisteme yükler ve e-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Değerlendirme Süreci

Başvurunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu değerlendirilmesi halinde, çalışma izin harcı ve değerli kâğıt bedeli işveren tarafından Türkiye’deki ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır. Ardından, yabancı tarafındanbaşvuru yapılan Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğine gerekli vize ücreti ödenerek “çalışma vizesi” alınır.

Çalışma İzni Harcı ve Değerli Kağıt Bedeli

Çalışma izin harcı ve değerli kağıt bedeli, işveren tarafından Türkiye'deki ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır. Bu ücretler, çalışma izni başvurusunun onaylanması için gereklidir.

Çalışma Vizesi ve İş Yeri Adresine Gönderim

Çalışma vizesi, yabancının Türkiye'de çalışma hakkını onaylayan bir belgedir. Bu belge, yabancı tarafından başvuru yapılan Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğine gerekli vize ücreti ödenerek alınır. Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT Kargo ile yabancının iş yeri adresine gönderilir.

Yabancıların Ülkeye Giriş ve Çalışmaya Başlama Süreci

Yurt dışından yapılan başvurularda yabancı, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde ülkeye giriş yapmak, yurda giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde de çalışmaya başlamak zorundadır.

Sosyal Güvenlik Merkezine Başvuru ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Yabancının başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermesi gerekmektedir. Bu bildirge, yabancının Türkiye'deki sosyal güvenlik haklarını aktif hale getirir.

Sonuç

Türkiye'de çalışma hakkı ve çalışma izni, yabancıların Türkiye'de çalışabilmeleri için önemli bir süreçtir. Bu süreç, yabancıların Türkiye'deki işverenlerle çalışma hakkını onaylar ve sosyal güvenlik haklarını aktif hale getirir.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. Yabancılar Türkiye'de çalışabilir mi? Evet, yabancılar Türkiye'de çalışabilirler ancak çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almaları gerekmektedir.

  2. Çalışma izni nasıl alınır? Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir ve başvuru süreci yurt içi ve yurt dışından olmak üzere iki türlüdür.

  3. Çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli nedir? Çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli, çalışma izni başvurusunun onaylanması için gerekenücretlerdir ve işveren tarafından Türkiye'deki ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

  4. Çalışma vizesi nedir? Çalışma vizesi, yabancının Türkiye'de çalışma hakkını onaylayan bir belgedir ve yabancı tarafından başvuru yapılan Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğine gerekli vize ücreti ödenerek alınır.

  5. Yabancılar sosyal güvenlik haklarına sahip olabilir mi? Evet, yabancılar sosyal güvenlik haklarına sahip olabilirler. Ancak, bu hakları aktif hale getirmek için başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermelidirler.